fbpx
+359 52 685 585
office@ola-bg.com
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В INSTAGRAM
Search

Стартира изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-2.077 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

ЗЕБРАНО 1 ООД е бенефициент по процедура BG16RFOP002-2.077 “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19” на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Дружеството сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.077-1109-C01. Подкрепата е осигурена от Европейския съюз, Европейски фонд за регионално развитие (85% от сумата) и национално финансиране (15% от размера на безвъзмездна финансова помощ).

Проект: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел:  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Бенефициент: ЗЕБРАНО 1 ООД

Обща стойност: 76 000.00 лв., от които 64 600.00 лв. европейско и 11 400.00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 27.01.2021г.
Край: 27.04.2021г.