fbpx
+359 52 685 585
office@ola-bg.com
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В INSTAGRAM
Search

Спечели тротинетка с музика и пушек!

Участвайте заедно в нашата томбола и спечелете атрактивната тротинетка Ракета – с музика и пушек или едно от вкусните ни детски менюта!

 

Ето ги и официалните правила:

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е Ola Taste of MED, търговска марка на Зебрано ООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Ян Палах 10, наричано по-нататък Организатор.
Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на http://www.ola-bg.com/. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: http://www.ola-bg.com/

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

3. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес http://www.ola-bg.com за периода на Промоцията, както и на фейсбук страницата – https://www.facebook.com/OLA.Taste….

4. В Промоцията участва Детското меню на Ola – Taste of Med

5. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, живеещи на територията на Република България, с изключение на служителите на Зебрано ООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

6. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

1. Играта се организира и провежда в периода между 7.11.2017 г. – 7.12.2017 г. само на територията на Република България. Зебрано ООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 07.11.2017 г.

 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

Играта се организира на „стената“ (“Timeline”) на Ola – Taste of Med във Facebook – https://www.facebook.com/OLA.Taste.of.MED/

За да се включите в играта и да вземете участие в жребия, трябва да:

Стъпка 1: Закупете детско меню от обектите на Ola – Taste of Med.

Стъпка 2: Вашият малчуган трябва да подреди и оцвети пъзела – награда към всяко детско меню на Ola.

Стъпка 3: Споделете ни снимка на творението му 🙂 като коментар под промоционалния пост във Facebook тук: https://goo.gl/S4nDNU и напишете името на мола, от който сте закупили детското меню.

Всички участници, включили се в играта ще участват в томбола за една от предвидените награди.
Всеки участник може да участва само веднъж.

Забранено е коментарът да съдържа вулгаризми, нецензурни квалификации и образи, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адресна конкретни лица или групи, и други. Регистрации на такива коментари ще бъдат автоматично дисквалифицирани от Играта.

3. Организаторът запазва правото си да дисквалифицира и всяка регистрация, която според него не отговаря на условията на Играта по своя преценка, без да дължи обяснение за това.

4. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо Участниците. Всеки Участник, който се опита да наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора.

Нарушение изрично включва действия за:

a) получаване на повече от една регистрация от едно лице и от един профил във Facebook; b) използване на повече от един Facebook профил от едно и също лице за участие в активността; в) използването на техники/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; c) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на активността.

5. С участието си в Играта и публикуване на коментар, както е посочено по-горе, участниците дават изричното си доброволно съгласие, коментарът да бъде публикуван на „стената“ на Ola във Фейсбук.

 

Награди:

1. По време на Промоцията, ще бъдат дадени 22 (двадесет и две) награди, спечелени на лотариен принцип, след края на Промоцията. Наградите са:

– тротинетка Ракета с музика и пушек
– 21 ваучера за Ola детски менюта

2. Наградите в Промоцията ще бъдат изтеглени на случаен принцип в рамките на 10 (десет) работни дни след края на Промоцията. Имената на печелившите участници ще бъдат определени чрез томбола като те ще трябва да проследят това и следват стъпките за получаване на наградата си от Ola. Tе ще трябва да изпратят трите си имена, както и информация за това от кой обект на Ola искат да получат наградата си на лично съобщение във фейсбук в срок от 10 работни дни. Ако спечелилите не потвърдят в този срок, губят право да получат наградата си.

3. Наградите ще могат да бъдат взети на място от обектите на Ola в рамките на 1 месец след получаването на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на информация за обекта, от който искат да вземат наградата си. След изтичане на този срок, спечелилият губи право да получи наградата си.

4. Наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия.

5. Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или с друга награда!

 

РАЗДЕЛ 4. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Включвайки се в настоящата Промоция, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, адрес, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат обработвани (събирани и администрирани) от Зебрано ООД.

 

РАЗДЕЛ 5. ДРУГИ

1. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.

2. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

3. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Промоцията и/или доставката/предоставянето и/или ползването на наградата.

5. Промоцията се организира от Зебрано ООД на територията на Република България. Зебрано ООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства, като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира промоцията на 7.11.2017 г.