fbpx
+359 52 685 585
office@ola-bg.com
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В INSTAGRAM
Search

Месец на виното и любовта в OLA

Спечели уикенд за двама и още много вкусни награди!

 

 

Правила:

 

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на Играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 

 1. Организатор на Играта е Ola Taste of MED, търговска марка на Зебрано EООД със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. Ян Палах 10, наричано по-нататък Организатор.

 

Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на http://www.ola-bg.com/. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: http://www.ola-bg.com/

 

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 

 1. В Промоцията имат право да участват всички дееспособни физически лица, живеещи на територията на Република България, навършили 18 години към датата на участие в Играта. В Играта нямат право да участват служителите на Зебрано EООД, Проект трейдинг ЕООД, рекламните агенции, свързани с Промоцията, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

 

 1. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.

 

 1. Всяко лице може да участва в Промоционалната кампания неограничен брой пъти, като всяка покупка на храна и бутилка вино SOLI на минимална стойност 10 лв. с ДДС се счита за едно участие. Всяка покупка на храна и бутилка вино SOLI на минимална стойност 10 лв. с ДДС, отразени на един касов бон се счита за едно участие, независимо от стойността на покупката.

 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 

 1. Играта се организира и провежда в периода между 4.02.2019 г. – 28.02.2019 г. само на територията на Република България. Зебрано EООД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 4.02.2019 г.

 

 

РАЗДЕЛ 3. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ

 

Играта се организира на място в обектите на Ola – Taste of Med.

 

За да вземе участие в промоцията, участникът трябва:

 

 1. Да закупи храна с включена бутилка вино SOLI на обща стойност минимум 10 лв. (десет лева) от търговски обект на OLA –taste of Med.

 

 1. Да предостави касов бон за извършена покупка, на участващи в Играта продукти, за определената минимална стойност на касата в търговския обект, за което ще получи скреч карта.

 

 1. Да изтрие скреч картата веднага на място в обекта, за да разбере дали печели уикенд за двама в хотел Соли Инвикто + винен тур в изба Едоардо Миролио, Ваучер за храна на стойност 15 лева от OLA, Ваучер за десерт + кафе или чай от OLA или бутилка вино SOLI! До изчерпване на количествата.

 

 

Награди:

 

– 3 (три) уикенда за двама в хотел Соли Инвикто + винен тур в изба Едоардо Миролио

– 20 (двадесет) ваучера x 15 лева за храна

– 100 (сто) ваучера за десерт по избор от витрината ни + кафе или чай

– 200 (двеста) бутилки вино SOLI

 

 

Раздаване на наградите:

 

Наградите се раздават на място в съответния участващ в играта търговски обект OLA–taste of Med, в който е направена покупката, само срещу представяне на печеливша скреч карта.

 

4.1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

 

4.2. Наградите се раздават на място в съответния участващ в играта търговски обект, в който е направена покупката, само срещу представяне на печеливша скреч карта.

 

4.3. Наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия.

 

4.4. Уикендът за двама в хотел Соли Инвикто става с предварителна резервация на телефон 0889 00 00 30.

При резервация победителите трябва да споделят уникалния код от своята печеливша скреч карта.

Наградата уикенд за двама може да бъде използвана в период от три месеца 1 март – 31 май 2019 г.

 

 

РАЗДЕЛ 4. ДРУГИ

 

 1. Организаторът на Промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на Промоцията или по други подобни поводи.

 

 1. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

 

 1. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват реализацията на Промоцията и/или доставката/предоставянето и/или ползването на наградата.

 

 1. След приключването на Играта участващите продукти губят качеството си на такива и Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения спрямо потребители, които са се подвели, че Играта все още продължава. Организаторите потвърждават, че Играта започва на 4.02.2019 г. и приключва най-късно на 28.02.2019 г. (освен ако изрично не е посочено друго), независимо дали преди и/ или след посочения период рекламни материали, оповестяващи Играта, могат да бъдат открити в търговските обекти до окончателното им отстраняване.

 

 1. Промоцията се организира от Зебрано EООД на територията на Република България. Зебрано EООД си запазва правото да промени датата на старта на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства, като забавяне на промоционални материали, срив в електронните си системи или други, не може да активира промоцията на 4.02.2019 г. Промяната се обявява в официалните правила.