fbpx
+359 52 685 585
office@ola-bg.com
ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В INSTAGRAM
Search

Декларация за защита на личните данни

Home/Декларация за защита на личните данни

Декларация за защита на личните данни

 

За нас защитата на данните е много важна. Ние уважаваме Вашата лична и персонална сфера. Затова по-надолу ще Ви информираме за обработката на личните данни при ползването на нашата корпоративна карта OLA.

ЗЕБРАНО ЕООД и ЗЕБРАНО 1 ООД (Наричани по-долу за краткост „Администратори“ или „Дружествата“) осъществяват дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от  27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
Нашата практика за защита на данните е в съответствие с действащото право за защита на личните данни.

 

  1. Дефиниране на понятията

1.1 Лични данни

Лични данни са всички данни, които се отнасят лично за Вас. Към тях спадат Вашето име, Вашият имейл адрес или Вашето потребителско поведение при използването на нашите електронни медии.

Личните данни, които обработваме на сайта ни, са напълно доброволно предоставени от Вас.

На сайт www.ola-bg.com можете да ни предоставите Вашия имейл, с който да се абонирате и да получавате бюлетин, информация за нашите продукти, промоции, игри и друга любопитна информация.  Този абонамент може да бъде прекратен по всяко време от Вас, като използвате опцията за отказ, предоставена в края на всяко наше рекламно съобщение и бюлетин.

Можете да ни изпратите запитване, препоръка  или просто да оставите мнение за предлаганата от нас услуга, за което трябва да посочите своето име и имейл за обратна връзка.  Предоставените от Вас данни служат само и единствено за връзка на служителите на ЗЕБРАНО ЕООД и ЗЕБРАНО 1 ООД с Вас с цел да Ви предоставят поисканата от Ваша страна информация.

1.2 Обхват на услугата OLA – корпоративна карта

По-нататък описваме какво включва услугата на нашата OLA корпоративна карта.

 

1.2.1 Основни услуги

При основната услуга Ви предоставяме отстъпка при пазаруване в нашите обекти. За целта е необходимо, преди плащането да покажете Вашата корпоративна карта, която ще бъде регистрирана цифрово от нашите служители.

 

1.2.2 Издаването на карта

Регистрирането се случва чрез заявка онлайн на нашия сайт или чрез изпращане на имейл до office@ola-bg.com.  След предоставяне на нужните данни, ние ще издадем Вашата корпоративна карта, която ще получите на място от наш обект. Молим да имате предвид, че клубната карта се издава само на корпоративни клиенти. Минималният брой служители за заявка на карти е 10 души.

 

1.2.3 Допълнителни услуги

В допълнение към основните услуги, Ви предлагаме допълнителни услуги по смисъла на точка 1, които са описани по-нататък.

 

1.2.3.1 Реклама

Реклама е всяко изявление при упражняването на търговска дейност, стопанска дейност и т.н. с цел стимулиране на продажбата на стоки или извършването на услуги, вкл. на недвижими вещи, права и задължения. Обикновено нашата реклама обхваща собствени продукти, стоки или услуги.

 

1.2.3.2 Услуги

За всякакви въпроси относно Вашата клиентска карта може да се обръщате към нас по имейл на office@ola-bg.com

 

1.2.3.3 Игри с награди

Може да участвате в игра с награди чрез покупка в някой от нашите обекти или по друг указан в правилата на играта начин. При спечелване се дава награда.  Обикновено предлагаме томболи за пътувания, предметни награди, ваучери или купони за отстъпка. Каква игра с награда се предлага в съответния месец или седмица, ще научите от нашата реклама и в нашите обекти. Моля, обърнете внимание на условията за участие за съответните игри с награди.

 

1.3 Проучване на пазара

Чрез проучването на пазара събираме емпирични данни, които да послужат за решения относно нашия бизнес модел. Фокусираме се върху определен периметър от теми, например свързани с демографското развитие, консуматорските навици или използването на медии. За целта събираме лични данни, които анонимизираме предварително за защита на нашите клиенти, така че обработката на данните в никакъв случай да не води към личността на нашите клиенти.

 

  1. Обработка на лични данни за целите на ОЛА корпоративна карта

При регистрацията Ви за използване на ОЛА корпоративна карта и съответно за нашите основни услуги Вие ни предоставяте следните лични данни:

–          име и фамилия

–          населено място

–          име на фирмата или търговската марка, на която сте служител

–          имейл

За използването на ОЛА корпоративна карта тези данни са абсолютно необходими.  С регистрирането на картата ние издаваме номер на клиентската карта, който е зачислен към Вашите лични данни, тъй като този номер дава възможност за категорично идентифициране на Вашата личност.

Допълнително имате възможност да допълните доброволно  следните лични данни:

–          Вегитарианец (да/не)

–          Алергии към храни

Данните, предоставени доброволно, служат за това да можем да Ви предоставим още по-релевантни предложения.

Вашите данни може да актуализирате  чрез изпращане на имейл на office@ola-bg.com  или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Варна 9000, бул. „Ян Палах“ № 10, Палах Център, „Зебрано“ ЕООД –централен офис по всяко време след достатъчна идентификация.

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „а“ от Общия регламент относно защитата на данните и служи за изпълнение на договора.

 

  1. Обработка на лични данни за целите на получаване на реклама

– Неперсонализирана реклама

За да Ви изпращаме информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти по смисъла на точка 1, е необходимо да обработим следните лични данни:

Вашия предварително проверен имейл адрес

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „a“, чл. 7 от Общия регламент относно защитата на данните и служи за получаване на неперсонализирана реклама.

 

  1. Обработка на лични данни за целите на проучване на пазара

Ние обработваме Вашите лични данни за целите на проучване на пазара и мненията. При това Вашите данни се анонимизират, използват се само от нас за статистически цели и в нито един момент не могат да бъдат свързани с Вас. Можете по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данните занапред. Можете да направите това чрез изпращане на имейл на office@ola-bg.com  или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Варна 9000, бул. „Ян Палах“ № 10, Палах Център, „Зебрано“ ЕООД –централен офис по всяко време след достатъчна идентификация.

Обработката на данните е въз основа на чл. 6, ал. 1, буква „е“  от Общия регламент относно защитата на данните и служи за постигане на нашите цели, посочени тук в Декларацията за защита на данните, по-конкретно получаването на релевантни за Вас рекламни предложения във връзка с услугата ОЛА корпоративна карта. Ние защитаваме нашите клиенти, като извършваме проучването на пазара с анонимизирани данни.

 

  1. Продължителност на съхранение

Вашата потребителска информация и Вашите данни за покупателното поведение се съхраняват 3 години. Вашите основни данни се съхраняват за времето на изпълнение на договора.

Лични данни се предоставят на държавни органи, като органи за контрол на административни нарушения или за наказателно преследване, само в рамките на допустимото от закона.

 

  1. Вашите права

6.1 Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини. За целта е достатъчно да изпратите имейл до office@ola-bg.com. Алтернативно, може да ни изпратите искане за оттегляне по пощата на адрес: гр. Варна 9000, бул. „Ян Палах“ № 10, Палах Център, „Зебрано“ ЕООД –централен офис.

6.2 Право на корекция

Ако Вашите данни, съхранявани от OLA, не са правилни, може да поискате от нас да ги коригираме.

6.3 Право на изтриване и блокиране

Имате право на изтриване и блокиране на данните, които OLA съхранява за Вас. За целта е достатъчно да изпратите имейл до office@ola-bg.com

6.4 Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, вместо изтриване може да се извърши само блокиране на Вашите данни. Ако такъв е случаят във Вашия клиентски акаунт, ще получите от нас съобщение. След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.

Ако не сте използвали Вашата клиентска карта 3 години от началото на договора, не е необходимо упражняване на правото на изтриване. Всички лични данни, които по законови причини не трябва повече да се съхраняват, се изтриват след горепосочения срок. Лични данни като основните данни, които не бива да се изтриват, докато трае съхранението по закон, се блокират за Ваша сигурност.

 

6.5  Право на преносимост на данните (от 25.05.2018 г.)

Ако изискате от нас Вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

 

6.6 Право на възражение

Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. 
Допълнително обръщаме внимание на това,  че ако възразите срещу всички процеси на обработка на Вашите данни, изпълнението на договора за клиентска карта и осъществяването на програмите за клиенти може да бъде ограничено или да не бъде повече възможно.

 

6.7 Разширени права по отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране

По отношение на автоматизирано обработване на данни, включващо профилиране, наред с горепосочените права Вие имате допълнително право да поискате човешка намеса от страна на администраторите, право да оспорите решението и право да изложите гледната си точка.

 

6.8 Контакт (за упражняване на Вашите права като субект на данните)

При осъществяване на контакт с нас по имейл на office@ola-bg.com  или чрез изпращане на писмо на пощенски адрес: гр. Варна 9000, бул. „Ян Палах“ № 10, Палах Център, „Зебрано“ ЕООД –централен офис, съобщените от Вас данни (Вашия имейл адрес, евентуално Вашето име) се съхраняват от нас, за да отговорим на Вашите въпросите и да се отзовем на Вашия проблем. Ние ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

 

  1. Право на жалба

При оплаквания се обърнете към посоченото в точка 10 лице за контакт. Освен това имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

 

  1. Преглед на целите на обработка на данни за услугите на OLA корпоративна карта

Когато пускате запитване за издаване на OЛА корпоративна карта,  Вашето име и фамилия, имейл адрес, населено място, както и наименованието на фирмата или търговската марка, на която сте служител  са абсолютно необходими.  Допълнително имате възможност да посочите дали сте вегитарианец или не и дали имате хранителни алергии.

Вашите лични данни се обработват също и за целите на проучването на пазара. Но това се прави едва след пълна анонимизация. По този начин при оценката липсва каквато и да било персонификация. Няма възможност да се стигне до заключение за Вашата личност.

 

  1. Декларации за съгласие

С отбелязване на поле „Прочетох и се съгласявам с политиката за защита на данните“ (във формата за заявка на OLA корпоративна карта) заявявате, че предоставяте изричното си съгласие Зебрано ЕООД  и Зебрано 1 ООД да съхраняват и обработват личните ви данни за следните цели:

9.1 Декларации за съгласие за обработване на Вашите запаметени лични данни, съхранявани от OLA

9.1.1 Получаване на неперсонализирана реклама

Да, давам изрично съгласието си за обработване и трансфер на личните ми данни и желая редовно да получавам информация и реклама за актуални продукти, услуги, игри с награди, акции и анкети на клиенти и да бъда уведомяван/а по имейл.

Можете по всяко време и без да посочвате причини да оттеглите с действие занапред съгласието за получаване на неперсонализирана реклама.

9.1.2 Потвърждение на Декларацията за защита на данните

Прочетох, разбрах и съм съгласен/на с Декларацията за защита на личните данни, която съдържа по-подробна и допълнителна информация (без това потвърждение Вашите данни не могат да бъдат обработени за горепосочените цели).

9.2 Горепосочените декларации за съгласие са предназначени за целите на използване на OLA корпоративна карта.

 

  1. Въпроси за защитата на данните

При въпроси за всички процеси за обработка на данни във връзка с OLA корпоративна карта, можете да се обръщате към:

„Зебрано“ ЕООД  и „Зебрано 1“ ООД

e-mail: office@ola-bg.com

Телефон: 052 685 585